โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร  /วันที่ประกาศ  26/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 รายการ  /วันที่ประกาศ  19/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย และวัสดุงานบ้านงานครัว  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญและผู้ป่วยพิเศษ  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  สอบราคาจ้างจ้างเหมาอัดสำเนาเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  /วันที่ประกาศ  13/09/2554  สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2555  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด ผ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติจำนวน 5 รายการ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพักผ่อนผู้ป่วย  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก/อบ/รีด ผ้าประเภทต่างๆ  /วันที่ประกาศ  5/09/2554  ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร จำนวน 14 หลังด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  /วันที่ประกาศ  29/08/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งระบบกันซึมอาคาร  /วันที่ประกาศ  29/08/2554  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุประเภทต่างๆ จำนวน 4 ประเภท 85 รายการ  /วันที่ประกาศ  25/08/2554  สอบราคาซื้อวัสดุแต่งกาย จำนวน 13 รายการ และวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ  /วันที่ประกาศ  22/08/2554  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๑ รายการ  /วันที่ประกาศ  18/08/2554  การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือ (ข้าวหมู) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (วันที่ 1 ตุลาคม 2554 - 30 กันยายน 2555)  /วันที่ประกาศ  15/08/2554

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595