โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประกวดราคา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  19/09/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1รายการ  /วันที่ประกาศ  12/09/2562  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  /วันที่ประกาศ  09/09/2562  ประกาศประกวดซื้อการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  05/09/2562  ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   /วันที่ประกาศ  05/09/2562  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  05/09/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  30/08/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  30/08/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายใน  /วันที่ประกาศ  30/08/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ลงเว็ปไซต์โรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  30/08/2562  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  29/08/2562  ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง "การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563"  /วันที่ประกาศ  27/08/2562  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ  /วันที่ประกาศ  20/08/2562  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จนำวน 1 รายการได้แก่ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการผู้รับลริการและพัฒนาฐานข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  14/08/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  /วันที่ประกาศ  07/08/2562  ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์การจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ โครงการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการและพัฒนาฐานข้อมูลโรงพยาบาลสวนปรุง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  07/08/2562  ประกาศผู้ชนะการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน ครั้งที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  /วันที่ประกาศ  17/06/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ2562 โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารบริเวณโรงพยาบาลสวนปรุง  /วันที่ประกาศ  28/05/2562  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ  /วันที่ประกาศ  23/05/2562  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 1 โครงการ  /วันที่ประกาศ  22/05/2562

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595