โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ข่าวประชาสัมพันธ์ ราชกิจจานุเบกษาประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 29 ประกาศห้ามเสนอข่าวเฟคนิวส์ ทำปชช.หวาดกลัว-กระทบมั่นคง 04/08/2564 ข่าวประกวดราคา ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป ข่าวรับสมัครงาน รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพจ.เลยราชนครินทร์) 20/09/2564 รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (กรมการแพทย์) 13/09/2564 ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 27/08/2564 รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา (กรมสุขภาพจิต) 25/08/2564 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่3) 25/08/2564

โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595