โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต

ฉันเหรอติดเหล้า

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  516 ครั้ง

ผลกระทบจากการดื่มสุราแบบมีความเสี่ยงสูง

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  580 ครั้ง

จะเลิกดื่มสุราให้สำเร็จได้อย่างไร

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  570 ครั้ง

นานาปัญหาจากสุราเป็นเหตุ

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  464 ครั้ง

ท้าทายจิตใจห่างไกลแอลกอฮอล์

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  439 ครั้ง

บันได 6 ขั้นสู่วันฟ้าใส

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  457 ครั้ง

ผู้ป่วยที่มีอาการถอนพิษจากสุรา

อัพโหลด : 08/06/2558

 เปิดอ่าน  458 ครั้ง


โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595