นิติจิตเวช...โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
<< กลับสู่หน้าหลัก
แบบฟอร์มรายงานต่างๆ
1. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการเบื้องต้น (ตจ.1)
2. แบบบันทึกการตรวจวินิจฉัยและประเมินอาการของคณะกรรมการสถานบำบัดรักษา (ตจ.2)
3. คำสั่งคณะกรรมการบำบัดรักษา (ตจ.3)
4. แบบรายงานผลการตรวจวินิจฉัยและประเมินความสามารถในการต่อสู้คดี (แบบ ผค. 1)
5. แบบหนังสือให้ความยินยอมการบำบัดรักษา
6. แบบรายงานผลการบำบัดรักษาของผู้ป่วยคดี (แบบ ผค. 2)
 
 
Untitled Document
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย