สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาลสวนปรุง

เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง => ระเบียบ/ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง จำกัด => ข้อความที่เริ่มโดย: sahakorn ที่ มิถุนายน 11, 2020, 04:18:54 PM

หัวข้อ: ระเบียบวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: sahakorn ที่ มิถุนายน 11, 2020, 04:18:54 PM
ระเบียบสหกรณ์ว่าด้วยวิธีปฏิบัติในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ