นิติจิตเวช...โรงพยาบาลสวนปรุง กรมสุขภาพจิต
<< กลับสู่หน้าหลัก
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ. 2551
หมวด 1 คณะกรรมการ
  ส่วนที่ 1 คณะกรรมการสุขภาพจิตแห่งชาติ
  ส่วนที่ 2 คณะกรรมการสถานบำบัดรักษา
หมวด 2 สิทธิผู้ป่วย
หมวด 2 สิทธิผู้ป่วย
หมวด 3 การบำบัดรักษาทางสุขภาพจิต
ส่วนที่ 1 ผู้ป่วย
ส่วนที่ 2 ผู้ป่วยคดี
  ส่วนที่ 3 การฟื้นฟูสมรรถภาพ
หมวด 4 การอุทธรณ์
หมวด 4 การอุทธรณ์
หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 5 พนักงานเจ้าหน้าที่
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
หมวด 6 บทกำหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
Untitled Document
สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์
ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0 ประเทศไทย