ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน  ผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  02/12/2563  รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  22/09/2563  ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  ||  22/09/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น โรงพยาบาลสวนปรุง โดยวิธีคัดเลือก   ||  11/09/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ||  11/09/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  ||  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการตจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการได้แก่ จ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน  ||  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 1 โครงการได้แก่ จ่างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) 3 ขั้น พื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง  ||  03/09/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดซื้อครุภัณพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  ||  02/09/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ  ||  02/09/2563  ผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ||  02/09/2563  ประกาศประกวดจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  27/08/2563  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  27/08/2563  ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ||  25/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน ห้องประชุมสิริกิตติยาชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา โรงพยาบาลสวนปรุง  ||  25/08/2563  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  21/08/2563  ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  21/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  20/08/2563  ประกาศจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  19/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ,ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564  ||  19/08/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน  ||  18/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ  ||  17/08/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโรงพยาบาลสวนปรุง  ||  17/08/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการเช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน  ||  17/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบตกแต่งภายใน อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นโดยวิธีคัดเลือก  ||  17/08/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  10/08/2563  ประกาศประกวดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  ||  31/07/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ  ||  22/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาปรับปรุงบริเวณห้องโถงเจาะเลือดผู้ป่วย หน้าห้องปฏิบัติการจำนวน 1 งาน  ||  21/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง  ||  21/07/2563  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  21/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน  ||  20/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จำนวน 5 รายการ  ||  20/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  16/07/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ ได้แก่ จ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 หลัง  ||  10/07/2563  ประกาศเรื่อง การจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  09/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ จ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  02/07/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  ||  01/07/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ และผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ||  19/06/2563  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง  ||  16/06/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคาการจ้างก่อสร้างอาคารล้างภาชนะบรรจุอาหารผู้ป่วย จำนวน 1 หลัง  ||  10/06/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 1 โครงการ  ||  01/06/2563  ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ||  31/03/2563  ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงหลังคา จำนวน 2 งาน  ||  31/03/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ การจ้่างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ||  23/03/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ||  23/03/2563  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง  ||  13/03/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ||  24/02/2563  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างออกแบบปรับปรุงห้องผลิตยาสมุนไพรโรงพยาบาลสวนปรุง  ||  21/02/2563  แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงพยาบาลสวนปรุงประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ||  19/02/2563

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่