• video
  new_normal
 • video
  10 oct 2020
 • video
  10 oct 2020
 • suanprung
 • video
  smc
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

รับยาไปรษณีย์

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

ให้บริการรับยาต่อเนื่อง

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

งดเยี่ยมผู้ป่วย

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

ปรับเวลาบริการ

03 ตุลาคม 2563, 14:30

adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย) 19/01/2564
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (ตำแหน่งพนักงานธุรการ) 19/01/2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป(รพ.ศรีธัญญา) 11/01/2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเป็นเจ้าหน้าที่(สถาบันวัคซีนแห่งชาติNVI) 5/01/2564
รับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุฯ จำนวน 1 อัตรา (สำนักงานเลขานุการกรม) 4/01/2564
กรมสุขภาพจิต รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ จำนวน 4 ตำแหน่ง(กองบริหารทรัพยากรบุคคล 4/01/2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 29/12/2563
ประชาสัมพันธ์การรับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข 22/12/2563

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตนราชกัญญา จำนวน 1 งาน 06/01/2564

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิตติยา ชั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน 18/01/2564

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/12/2563

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

7.ร่างประกาศ

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

POSTER/infographic แนะนำ

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

THAIALCOHOL

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่