• video
  new_normal
 • video
  smc
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

วันมหิดล

21 กันยายน 64, 08:30
READ ARTICLE

ค่าบริการผู้ป่วยนอก

9 กันยายน 64, 16:07
READ ARTICLE

ให้บริการรับยาต่อเนื่อง

26 เมษายน 64, 16:07
READ ARTICLE

นัดคิวการตรวจทางจิตวิทยา

9 กันยายน 64, 16:07
READ ARTICLE

วันมหิดล

21 กันยายน 2564, 16:07
READ ARTICLE

mental health check-in

18 มิถุนายน 2564, 16:07
READ ARTICLE

งดให้บริการคลินิกพิเศษ

21 กรกฎาคม 64, 16:07
READ ARTICLE

ร่วมบริจาคเงิน

22 มิถุนายน 64, 10:40
icon_tele

visit Suanprung's Telepsychiatry

ระบบบริการ Telepsychiatry ของโรงพยาบาลสวนปรุง

สามารถติดต่อเพื่อขอรับ Username ได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์


adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา (รพจ.เลยราชนครินทร์) 20/09/2564
รับย้าย/รับโอน ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับ ระดับปฏิบัติงานหรือชำนาญงาน (กรมการแพทย์) 13/09/2564
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุข) 27/08/2564
รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา (กรมสุขภาพจิต) 25/08/2564
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา (ศูนย์สุขภาพจิตที่3) 25/08/2564

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 03/09/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง บริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 24/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 10/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างจำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้ออาหารปรุงสำเร็จหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบ้ติใหม่ ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 05/08/2564
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณพ.ศ.2564 โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมอง (EEG) จำนวน 1 เครื่อง 04/08/2564

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมไทย-ด้านการแพทย์ จำนวน 1 รายการ 14/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง 06/09/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 17/08/2564
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณทีไ่ด้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ 02/08/2564

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจ้างเหมาซักผ้าผู้ป่วยโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 03/09/2564
ประกาศจ้างก่อสร้าง จ้างเหมาปรับปรุงลานจอดรถและถนนรอบอาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/08/2564
ประกาศจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำ ของโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/08/2564

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องจัดยาอัตโนมัติจำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่างๆภายในโรงพยาบาลสวนปรุงและศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 09/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะประกวดราคาซื้ออาหารปรุงสำเร็จสำหรับผู้ป่วยสามัญ, ผู้ป่วยพิเศษ, ผู้ป่วยพิเศษต่างชาติ และผู้ป่วยโรคติดต่ออุบัติใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/09/2564
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจำหน่ายเศษอาหารคงเหลือหลังจากให้บริการผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 01/09/2564
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณห้องทันตกรรม ชั้น 1อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 166 ตร.ม.จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/08/2564

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

THAIALCOHOL

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่