• suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE ภาพOPEN HOUSE Suanprung

OPEN HOUSE Suanprung

2024-07-04

READ ARTICLE คู่มือสิทธิผู้ป่วยจิตทุเลา

คู่มือสิทธิผู้ป่วยจิตทุเลา

10 เมษายน 2567
READ ARTICLE แนวทางการบำบัดรักษา

แนวทางการบำบัดรักษา

31 มีนาคม 2565
READ ARTICLE คู่มือ สิทธิและระบบบริการด้านสิทธิสำหรับผู้ป่วยจิตทุเลา

คู่มือ สิทธิและระบบบริการด้านสิทธิสำหรับผู้ป่วยจิตทุเลา

10 เมษายน 2567
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตด็กฯ) 10/07/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กฯ) 10/07/2567
ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ(To BE Number One) 05/07/2567
รับย้ายหรือรับโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 4 อัตรา (กรมสุขภาพจิต) 05/07/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (รพ.ศรีธัญญา) 05/07/2567
ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครแพทยืประจำบ้าน รอบที่ 1 ประจำปีการฝึกอบรม 2568 (กรมควบคุมโรค) 01/07/2567
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารรสุขทั่วไป (สถาบันเด็กฯ) 01/07/2567
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รพ.จิตเวชนครสวรรค์) 21/05/2567
รับสมัครผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (รายคาบ) จำนวน 1 อัตรา 05/01/2567
รับย้ายหรือโอนข้าราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 9 อัตรา 28/08/2566

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง 19/07/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่าเครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติสำหรับห้องจ่ายยา ผู้ป่วยนอก จำนวน 1 งาน 17/07/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการจ้างบริการเชื่อมเครือข่ายอินเตอร์เน็ตประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 09/07/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 1 โครงการ โครงการเช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 2 คัน 08/07/2567
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2568 โครงการเช่าเครื่องเตรียมยาล่วงหน้าอัตโนมัติ จำนวน 1 งาน 01/07/2567

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปิ๊งบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 18/07/2567
ขออนุญาตนำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของโรงพยาบาลสวนปรุง และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพห้วยดินดำโรงพยาบาลสวนปรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2567

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ขออนุญาตนำประกาศและเอกสารประกาดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่ารถยนต์ใช้ในราชการโรงพยาบาลสวนปรุง (รถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี)จำนวน 2 คัน ด้วยเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - พ.ศ. 2572 15/07/2567

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กรแพทย์จำนวน 1 รายการ ได้แก่ เครื่องกระตุ้นเพื่อการฝึกการเรียนรู้และเสริมสร้างการทำงานของสมองด้วยโปรแกรม Neurofeedback 03/07/2567

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ข้อมูลสุขภาพจิต

สื่อ/รายการโทรทัศน์

ปฏิทินกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

DASHBOARD

สถานการณ์การฆ่าตัวตายเขตสุขภาพที่ 1

ศูนย์ความเป็นเลิศ

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

ศูนย์ฝึกอบรม

ศูนย์ฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านโรงพยาบาลสวนปรุง

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

หนังสือ/คู่มือ

สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน

DHM e-Library

ห้องสมุดกรมสุขภาพจิต

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่