• video
  new_normal
 • suanprung
 • suanprung
 • video
  smc
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

รับยาไปรษณีย์

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

ให้บริการรับยาต่อเนื่อง

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

งดเยี่ยมผู้ป่วย

07 มกราคม 2564, 16:07
READ ARTICLE

ปรับเวลาบริการ

03 ตุลาคม 2563, 14:30

adver

ข่าวประชาสัมพันธ์ [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

โรงพยาบาลจอมทอง กลุ่มงานการพยาบาลด้านการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ ขอเผยแพร่งานวิจัย"แนวปฏิบัติในการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดื้อยาที่ต้องควบคุมพิเศษสำหรับ แผนกอุบัติเหตุ - ฉุกเฉิน (ER)" 22/02/2564
ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย 10/02/2564
แจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นการบริบาลเภสัชกรรมเฉพาะทาง สาขาจิตเวช 09/02/2564
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยกระทรวง พม.และ WHO ประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนดาวน์โหลด การ์ตูนขายหัวเราะ Knowcovid (รู้ทันโควิด) 24/06/2563
adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

รับโอนย้ายข้าราชการ จำนวน 2 ตำแหน่ง (กรมสุขภาพจิต) 16/02/2564
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป) 8/02/2564
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานราชการ(สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์) 1/02/2564
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งแพทย์แผนไทย) 25/01/2564

ข่าวประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 22/02/2564
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตาม(ร่าง)พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 14/09/2563
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้นพื้นที่ใช้สอย 745 ตารางเมตรจำนวน 1 หลัง 03/09/2563

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ งานจ้างเหมาปรับปรุงและตกแต่งภายใน บริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 19/02/2564

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประชุมสิริกิติยา ขั้น 3 อาคารอุบลรัตน์ราชกัญญา จำนวน 1 งาน โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/01/2564

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุง และตกแต่งภายในบริเวณชั้น 1 อาคารผู้ป่วยนอก 2 ชั้นด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/02/2564

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

ภาพกิจกรรม

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

THAIALCOHOL

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่