ติดต่อเรา

ที่อยู่:โรงพยาบาลสวนปรุง 131 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595 Email: suanprung@suanprung.go.th address:SUANPRUNG PSYCHIATRIC HOSPITAL 131 CHANGLO ROAD, HAIYA, MUANG DISTRICT, CHIANGMAI, THAILAND 50100 Tel: +66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 Webmaster Email : warin@suanprung.go.th

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่