• video
  new_normal
 • video
  10 oct 2020
 • video
  smc
 • suanprung
 • คุณธรรม 3 ประการ
  โรงพยาบาล
  สวนปรุง
  bluepolygonbg
  sp_human
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
  suanprung
 • suanprung
 • suanprung

โรงพยาบาลสวนปรุงให้บริการในวันทำการราชการ เวลา 08.00 - 16.00 น.

โทรหาเรา: 0 53 90 8500 โทรสาร 0 53 90 8595

READ ARTICLE

คลินิกพิเศษเฉพาะทาง

23 June 2020, 9:55
READ ARTICLE

ให้บริการรับยาต่อเนื่อง

26 June 2020, 9:55
READ ARTICLE

คลินิกแพทย์แผนไทย

26 June 2020, 9:55

adver

ข่าวประกาศรับสมัครงาน / รับย้ายโอน /ผลสอบเข้าปฏิบัติงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครงาน (โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครินทร์) 21/10/2563
ประกาศโรงพยาบาลสวนปรุง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 16/10/2563
ประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป (สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่น) 15/10/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานราชการ (ศูนย์สุขภาพจิตที่ 3) 15/10/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป (โรงพยาบาลศรีธัญญา) 15/10/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการ (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ) 14/10/2563
ประชาสัมพันธ์การรับโอน/ย้าย ข้าราชการ (กรมสุขภาพจิต) 29/09/2563
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน (สถาบันวัคซีนแห่งชาติ) 29/09/2563

ข่าวสอบราคา/ประกวดราคา/แผนและผลการดำเนินงาน [อ่านข่าวทั้งหมดที่นี่]

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ โครงการการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563

2.ราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ 19/10/2563
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง(12 ครอบครัว) 3 ชั้น พื้นที่ีใช้สอย 745 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง 16/10/2563

3.เผยแพร่ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

4.เผยแพร่ประกาศประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

5.เผยแพร่ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาย้ายระบบโทรศัพท์จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีคัดเลือก 29/09/2563

6.ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

7.ร่างประกาศ

ตอนนี้ยังไม่พบหัวข้อข่าว.... กรุณาเข้ามาตรวจสอบข้อมูลในครั้งต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข COVID-19 โรงพยาบาลสวนปรุง

ข้อมูลสุขภาพจิต

บทความด้านสุขภาพจิต

POSTER/infographic แนะนำ

สื่อ/รายการโทรทัศน์

รวมสื่อสุขภาพจิต คลิกเลย ! รวม infographic คลิกเลย !

icon_youtube  visit Suan Prung's Youtube Channel

ติดตามรายการต่างๆของโรงพยาบาลสวนปรุงได้ที่ Youtube Channel

เว็บ Link สวนปรุง

THAIALCOHOL

ศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์

คลังความรู้

แหล่งรวบรวมความรู้/สถิติ/งานวิจัย

จิตเวชวิทยาสาร

วารสารโรงพยาบาลสวนปรุง

ห้องสมุดสวนปรุง

แหล่งรวบรวมหนังสือของโรงพยาบาลสวนปรุง

งานวิจัย

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การวิจัยในคน

จริยธรรมการวิจัยในคน

ศูนย์ป้องกันการติดเชื้อ

กลุ่มงาน IC โรงพยาบาลสวนปรุง

ศูนย์พัฒนาคุณภาพ

เว็บไซต์กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพบริการและมาตรฐาน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

สรุปผลการดำเนินงาน/สรุปรายงานการจัดซื้อ/จัดจ้าง

ศูนย์ราชการใสสะอาด

การดำเนินงานด้านความโปร่งใสของหน่วยงาน

นิติจิตเวช

นิติจิตเวชโรงพยาบาลสวนปรุง

มูลนิธิสุขภาพจิต

มูลนิธิสุขภาพจิตโรงพยาบาลสวนปรุง

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

เว็บไซต์กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล (HR)

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และแผนงาน

เว็บไซต์ข้อมูลตัวชี้วัด/แผนงาน/โครงการ

GREEN & CLEAN

การพัฒนางาน GREEN & CLEAN

สหกรณ์ออมทรัพย์

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลสวนปรุง

หนังสือ/คู่มือ

มาตรฐานการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต

โทรหาเรา+66 53 90 8500 FAX.+66 53 90 8595 และติดตามเราได้ที่